Աչաջրի Հր. Թամրազյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Բյուջեի հաշվետվություն01.01.2017-01.01.2018թ.թ.

posted by achajur in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Բյուջեի հաշվետվություն01.01.2017-01.01.2018թ.թ.-ում

Բյուջեի նախնական նախագիծ

posted by achajur in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Բյուջեի նախնական նախագիծ-ում

Բյուջեի նախագիծ

posted by achajur in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Բյուջեի նախագիծ-ում

Բյուջեի նախագիծ

posted by achajur in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Բյուջեի նախագիծ-ում

Բյուջե 2017

Scan1 Scan2

posted by achajur in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Բյուջե 2017-ում

Բյուջե

posted by achajur in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Բյուջե-ում

Բյուջե 2017թ. 1-ին եռամսյակ

posted by achajur in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Բյուջե 2017թ. 1-ին եռամսյակ-ում

Byuje1 Byuje2

posted by achajur in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են -ում

Հաստիքացուցակ 2017թ.

posted by achajur in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաստիքացուցակ 2017թ.-ում

Նախահաշիվ 2017թ.

posted by achajur in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախահաշիվ 2017թ.-ում